2016-02-12 Eulalii, Nory, Modesta

Montaż instalacji OZE w Gminie Rossosz

Wójt Gminy Rossosz informuje, że w dniach od 15.02.2016 r. do 19.02.2016 r. w Urzędzie Gminy przyjmowane są Deklaracje uczestnictwa w projekcie polegającym na:

1. montażu instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wraz z jej podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u.,

2. montażu lub wymianie kotłów C.O. na kotły wykorzystujące energię biomasy lub drewno, wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji C.O.,

3. montażu instalacji PV służących do produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej, wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej,

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Deklaracje należy składać wraz z wymaganymi załącznikami.

Warunki i zasady uczestnictwa określa Regulamin uczestnictwa w Projekcie.

 

Wymagane dokumenty można pobrać poniżej:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zgoda na uczestnictwo w projekcie

Ankieta – instalacja solarna

Ankieta – instalacja fotowoltaiczna

Ankieta – kocioł C.O.

Jubileusz 50-lecia i 65-lecia pożycia małżeńskiego w Gminie Rossosz

            W dniu 28 stycznia 2016 roku w Urzędzie Gminy Rossosz odbyła się uroczystość
z okazji Jubileuszu 50 i 65-lecia pożycia małżeńskiego.

 

 

 

W tym wyjątkowym wydarzeniu Małżonkom towarzyszyli członkowie rodzin oraz przedstawiciele Urzędu na czele z Przewodniczącą Rady Gminy Urszulą Tomczak, Wójtem Gminy Kazimierzem Weremkowiczem, Sekretarzem Gminy Agnieszką Hryniewską oraz pracownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Franciszką Łojewską.  

 

Uroczystego aktu udekorowania Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę dokonał Wójt Gminy Kazimierz Weremkowicz w asyście  Franciszki Łojewskiej. Jubilatom wręczono odznaczenia, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty. Jak zawsze przy takiej okazji nie zabrakło życzeń, wspomnień, wzruszeń, tradycyjnej lampki szampana oraz wspólnego odśpiewania „Sto lat”.

 Przy akompaniamencie muzyki wykonanej przez pracowników urzędu Łukasza Polubca 

i Michała Płanda spotkanie upłynęło w miłej i radosnej atmosferze.

 

Żelazne Gody, czyli Jubileusz 65 – lecia pożycia małżeńskiego świętowali:

  1. Irena i Władysław Uss z Musiejówki

 

Złote Gody, czyli Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowali:

  1. Anna i Józef Klujewscy z Romaszek,
  2. Janina i Mieczysław Pajnowscy z Rossosza,

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rossosz informuje o możliwości uzyskania dofinansowania do montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pieców centralnego ogrzewania na drewno lub pellet. 

Zebranie informacyjne w powyższej sprawie odbędzie się 11 lutego o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury.

Ankietowe badania rolne

W bieżącym roku  na Lubelszczyźnie, jak i w całej Polsce zostaną przeprowadzone badania statystyczne  z zakresu rolnictwa w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

Celem prowadzonych badań jest uzyskanie rzetelnej i obiektywnej informacji od użytkowników gospodarstw rolnych dotyczących m. in. powierzchni zasiewów poszczególnych upraw, pogłowia trzody chlewnej, itp. Pozyskane w ten sposób informacje posłużą do analizy zmian zachodzących  w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie, a także  do kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej.

Więcej informacji na temat badań, metod ich realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można znaleźć na stronie internetowej: http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych.  

 

plakat  badania rolnedo góry