2014-09-02 Stefana, Juliana, Aksela

Dożynki Powiatowe 2014 w Rossoszu

dozynki 2014 m

 

Chcesz korzystać z Internetu ale nie wiesz od czego zacząć?

szerokopasmowe lubelskie m

 

Regionalna Karta Dużej Rodziny

20 maja 2014r Zarząd Województwa Lubelskiego podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Regionalna Karta Dużej Rodziny".

Program obejmuje wszystkie rodziny wielodzietne wychowujące troje i więcej dzieci bez względu na kryterium dochodowe.

Od dnia 1 sierpnia 2014r Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przyjmuje wnioski o wydanie Regionalnej Karty Dużej Rodziny.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie www.rops.lubelskie.pl w zakładce "Regionalna Karta Dużej Rodziny", w siedzibie ROPS, ul.Zana 38, 20-601 Lublin (IX piętro, pokój 922-3) lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rossoszu.

W powyższej zakładce znajduje się również zestawienie ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów Programu oraz warunki otrzymania Karty.

Nabór do projektu systemowego "Aktywna integracja w gminie Rossosz"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu informuje, że prowadzi nabór do projektu systemowego „Aktywna Integracja w Gminie Rossosz".

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Rossosz w wieku od 15 do 64 lat, korzystających ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach projektu planujemy objąć beneficjatów ostatecznych wsparciem w formie:

  • kursów i szkoleń odpowiednich do potrzeb uczestników;
  • wsparcie w formie zasiłku
  • konsultacji psychologicznych
  • treningów zawodowych z doradcą zawodowym

Rekrutacja uczestników do projektu ma charakter ciągły, jej zakończenie nastąpi z chwilą utworzenia listy podstawowej oraz listy osób rezerwowych.

Rekrutację prowadzą pracownicy socjalni.

Informacje o projekcie, dostępne formularze znajdują się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rossoszu.

 kapital-ludzki i efs Projekt „Aktywna integracja w gminie Rossosz" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, złożony w ramach priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej", poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej".do góry