2015-03-28 Anieli, Renaty, Kastora

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Rossosz

Zaproszenie na sesję

Urząd Gminy informuje, iż w dniu 26 marca 2015r. o godz. 1300 w Sali Narad Urzędu Gminy Rossosz odbędzie się III Sesja Rady Gminy Rossosz.

 

link do zaproszenia [tutaj]

Szkolenie dla Beneficjentów projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny"

W dniu 24.03.2015 r. w godzinach 10:00-14:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rossoszu przeprowadzone będzie szkolenie z podstaw obsługi komputera dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”

 Do udziału w szkoleniach zachęcamy osoby posiadające niewielka wiedzę w zakresie obsługi komputera.

Szczegółowych informacji udziela Asystent koordynatora projektu w Urzędzie Gminy Rossosz, lub pod numerem telefonu 83 378 45 57

Dotacje na Innowacje „ Inwestujemy w  Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Ogłoszenie dot. wyborów uzupełniających.

Urząd Gminy informuje, iż w dniu 29 marca br. odbędą się w naszej gminie wybory uzupełniające do Rady Gminy Rossosz. Wybory będą dotyczyły tylko okręgu wyborczego Nr 3 tj. mieszkańców Kożanówki od numeru domu 74 do numeru 113. Lokal wyborczy w Hali Sportowej w Rossoszu.

Bezpieczne gospodarstwo rolne - konkurs KRUS

SZANOWNI ROLNICY!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy przeprowadzi XIII Edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Celem Konkursu jest promocja bezpiecznych zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Druki zgłoszeń można pobrać we wszystkich jednostkach organizacyjnych KRUS oraz ze strony internetowej www.krus.gov.pl zakładka Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Oddziale Regionalnym lub najbliższej Placówce Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2015r.

Regulamin konkursu dostępny [ tutaj ] 

Zgłoszenie do pobrania [ tutaj ]do góry