2017-06-23 Wandy, Zenona, Prospera

BADANIA ZANIECZYSZCZEŃ HAŁASEM

Laboratorium Fizyki Budowli Regionalnego Centrum Badań środowiska, rolnictwa i technologii innowacyjnej EKO-AGRO-TECH Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, informuje o możliwości przeprowadzenia nieodpłatnych pomiarów zanieczyszczeń hałasem w najbliższym środowisku ogólnym na obszarach Południowego Podlasia w okresie 01.06 – 31.08.2017 r.

Prowadzone przez Laboratorium badania akustyczne mogą zostać przeprowadzone w celu oceny ryzyka uszkodzenia słuchu, uciążliwości traktów komunikacyjnych i wskazanie możliwości jego zmniejszenia, umożliwiając dokładną i rzetelną analizę hałasu (szczególnie dotyczy to posesji prywatnych).

Wyniki analiz w formie raportu mogą zostać odebrane osobiście lub drogą elektroniczną. Otrzymane wyniki badań są przeznaczone jedynie do wiedzy zlecającego i nie mogą być przekazywane dalej.

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem badań proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do Pana mgr inż. Daniela Tokarskiego pracownika EKO-AGRO-TECH PSW w Białej Podlaskiej telefonicznie (83) 344-69-21 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji - dostępne pod linkiem

INFORMACJA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczewgo w Białej Podlaskiej w dniu 21 czerwca 2017 r. (środa) w godz. 9:00 - 15:00  zaprasza wszystkich zainteresowanych na dzień otwarty w tutejszej Delegaturze Biała Podlaska ul. Brzeska 41.

W programie przewiduje się konsultacje na temat wzorów kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych oraz dyskuję na temat praw wyborczych.

KOMUNIKAT STAROSTY BIALSKIEGO

starosta ASF 50

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu informuje,że w 2017r przystępuje do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomocą Żywnościową w ramach PO PŻ 2014-2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezradności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1028 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1268 zł.
Rodziny i osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej winny zgłaszać się do OPS w Rossoszu celem złożenia oświadczenia o dochodach za m-c kwiecień 2017r.
Kwalifikacja osób i rodzin odbędzie się w dniach 15.05.2017 – 15.06.2017r.
Informacje można uzyskać pod nr tel. 83 378 45 57 lub w siedzibie OPS.do góry