2017-02-28 Romana, Makarego, Lutomira

TARGI ROLNICZE AGRO-PARK 4-5 MARCA 2017, LUBLIN

agropark4 5marca2017

Zimowa pomoc bezdomnym

zimowa

OGŁOSZENIE URZĘDU GMINY 12.01.2017

OGŁOSZENIE URZĘDU GMINY

 

W związku z koniecznością zgłaszania miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia ilości posiadanego drobiu do sołtysów poszczególnych sołectw.  

 

 

komunikat12.01.2017

Informacja Dotyczy : zmiany płatnika VAT

 INFORMACJA

 

Dotyczy : zmiany  płatnika  VAT

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od  towarów i usług oraz dokonywania zwrotów środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez  jednostki samorządu terytorialnego /Dz. U z 2016 r poz. 1454/ prosimy o wyodrębnienie od 01.01.2017r. na fakturach nabywcy i odbiorcy z następującym oznaczeniem jako NABYWCA

GMINA ROSSOSZ

ul. LUBELSKA 8

21-533 ROSSOSZ

NIP 537-249-66-78

Nazwa Odbiorcy

- Urząd Gminy Rossosz

ul. Lubelska 8

21-533 Rossoszdo góry