2016-05-25 Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny

500bus w Rossoszu - spotkanie informacyjne

DOC240516 0001 Kopiowanie

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę - dostawa urn wyborczych.

Gmina Rossosz zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: "Dostawę trzech /3/ urn wyborczych". 

Szczegóły prowadzonego postępowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rossosz.

Stypendia Pomostowe 2016/2017 dla maturzystów

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwado góry