2015-03-01 Antoniego, Radosława, Albina

Informacja na temat nowych dowodów osobistych

W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 przepisów dotyczących dowodów osobistych, a co za tym idzie, nowego wzoru dowodów osobistych, zachęcamy do zapoznania się z ulotką informacyjną przekazaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Ulotka do pobrania [tutaj]

Ogłoszenie o dofinansowanie

Ogłoszenie


W dniach 2-13 marca 2015 r. ogłoszamy nabór wniosków na realizajcę zadania dofinansowania nowych pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rossoszu pok nr.6, tel. 833784557 oraz na stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl

 

Komunikat ARR

UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW!!!

KOMUNIKAT

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw - (Dow II)".

Jest to już III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie.

Od dnia 16 lutego 2015 r. producenci zainteresowani wsparciem mogą składać, do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie – na udostępnionym poniżej formularzu:
Powiadomienie dot. RDK_1031/2014 bezpłatna dystrybucja/inne przeznaczenie, Dow II".
realizowane w ramach tego mechanizmu muszą zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2015 r.

Czynności wycofania produktów
Więcej informacji w „Warunkach uczestnictwa w mechanizmie dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw (operacje przeprowadzone w okresie od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.)".

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącymi możliwości uzyskania wsparcia w trzeciej transzy nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw:
„(...) MOŻLIWOŚĆ WSPARCIA DE MINIMIS DLA PRODUCENTÓW JABŁEK
Jednocześnie informujemy, że producenci jabłek, którzy skorzystali już z pomocy de minimis będą mogli uczestniczyć w trzeciej transzy mechanizmu. To efekt wielu wystąpień do Komisji Europejskiej oraz dwustronnego spotkania ministra Marka Sawickiego z Philem Hoganem, Komisarzem ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 26 stycznia br. W tej sprawie Komisja Europejska skierowała do MRiRW stosowane pismo, które umożliwia takie podejście."
„(...) Pomoc finansowa będzie mogła zostać przyznana w odniesieniu do tych powierzchni upraw, które nie zostały objęte poprzednimi transzami mechanizmu nadzwyczajnego wsparcia uruchomionymi przez Komisję Europejską na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji nr 932 /2014 oraz 1031/2014(..).".


Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72 oraz w Oddziale Terenowym ARR w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, tel. (81) 44-44-534. 

Warszawa, dn.12 lutego 2015 r.

Szkolenie dla Beneficjentów projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny"

 

 W dniu 17.02.2015 r. w godzinach 10:00-13:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rossoszu przeprowadzone będzie szkolenie z podstaw obsługi komputera dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”

 Do udziału w szkoleniach zachęcamy osoby posiadające niewielka wiedzę w zakresie obsługi komputera.

Szczegółowych informacji udziela Asystent koordynatora projektu w Urzędzie Gminy Rossosz, lub pod numerem telefonu 83 378 45 57

 

Dotacje na Innowacje „ Inwestujemy w  Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarkado góry