2014-10-21 Urszuli, Hilarego, Celiny

Nowe Zasady Przyznawania Płatności Bezpośrednich

ZAPROSZENIE

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

wraz z

Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego

zaprasza na szkolenie

w dniu 9 października (czwartek)

o godz.10.00 w sali GOK w Rossoszu

dotyczące nowych zasad przyznawania płatności bezpośrednich, które będą obowiązywały od 2015 roku, a w szczególności w zakresie obowiązków wynikających z praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu.

„Powstanie Kościuszkowskie ” Konkurs historyczny.

Konkurs organizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rossoszu, adresowany do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs rozpoczyna się 1 października 2014 r., osoby nagrodzone zostaną wyłonione w drodze losowania. Rozstrzygnięcie konkursu 6 listopada 2014r. Zachęcamy do wzięcia udziału.

Poniżej linki do załączników:

Regulamin

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku dziecka

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku

Test wiedzy

Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem? Możesz otrzymać pomoc

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - Pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc.

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osoba pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

ZBIÓRKA POZOSTAŁAYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

OGŁOSZENIE

W dniu 1 października 2014 roku w godzinach 830- 1330 za Gminnym Ośrodkiem Kultury odbędzie się zbiórka pozostałych odpadów komunalnych takich jak:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, wykładziny, tapety, itp.),
  • odpady poremontowe i budowlane,
  • zużyte opony, akumulatory,
  • odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów,  rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.), lampy i termometry rtęciowe

Odpady należy przywozić w godzinach zbiórki

Uwaga: pozostałości po środkach ochrony roślin i opakowania po tych środkach można dostarczać do punktów ich sprzedaży. Sposób postępowania z opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin określają etykiety stosowania oraz przepisy Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.888).

Informacje dotyczące gospodarki odpadami można uzyskiwać w Urzędzie Gminy Rossosz przy ul. Lubelskiej 8 pok. nr. 6 lub pod numerem telefonu 83 378 45 57.do góry